منو
سبد شما

تست سیمتون

با توجه به استقبال گسترده شما مشتریان از مرکز تلفن های ویپ سیمتون ، بر آن شدیم این دستگاه را به تایید سازمان تنظیم مقررات جهت استاندارد سازی برسانیم

آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماینده ی سازمان تنظیم مقررات تمامی تست های مورد نیاز برای تایید این دستگاه را انجام داده و نتیجه ی این آزمایشات در ادامه به حضور شما مشتریان ارائه میگردد .

شرکت تیام رایان کیش همواره در جهت ارائه ی خدمات بهتر تلاش مینماید .

امید است این تلاش ها مثمر ثمر بوده و رضایت شما عزیزان را در پی داشته باشد .