منو
سبد شما

Meeteasy

تلفن تحت شبکه کنفرانسی Meeteasy Mid تلفن تحت شبکه کنفرانسی Meeteasy Mid
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: Meeteasy
تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث Meeteasy Midاگر در کنفرانس های تجاری و حرفه ای خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid می باشد. بررسی تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاد..
تماس بگیرید
تلفن تحت شبکه کنفرانسی Meeteasy Mid EX تلفن تحت شبکه کنفرانسی Meeteasy Mid EX
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: Meeteasy
تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث Meeteasy Mid EXاگر در کنفرانس های حساس تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنید پیشنهاد ما به شما دستگاه های سری Mid EX  می باشد. بررسی تلفن های کنفرانس با قابلیت..
تماس بگیرید
تلفن تحت شبکه کنفرانسی Meeteasy Mid2 EX تلفن تحت شبکه کنفرانسی Meeteasy Mid2 EX
عدم موجودی در انبار
تولیدکننده: Meeteasy
تلفن های کنفرانس با قابلیت استفاده از بلوتوث Meeteasy Mid2 EXاگر در کنفرانس های تجاری خود به دنبال استفاده از تلفن های دارای بلوتوث هستید و می خواهید کیفیت عالی صدا را در جلسات خود تجربه کنیددستگاه های سری Mid2 EX انتخابی مناسب برای برگزاری جلسات شما می باشد. بررسی تلفن های کنفرانس ..
تماس بگیرید
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)