منو
سبد شما

شرایط و قوانین گارانتی

شرایط و قوانین گارانتی

با تشکر از خرید همکاران محترم ،

با توجه به اینکه تمام محصولات شرکت تیام دارای یکسال گارانتی پس از فروش میباشد و تمام سریال دستگاهای فروخته شده در پرونده مشتری ثبت میگردد لذا جهت ارسال کالا برای گارانتی نیاز به همراه بودن فرم گارنتی پرشده یا ارسال از طریق سایت یکی از دو مورد ذکر شده الزامی می باشد جهت ارسال فرم مربوطه    اینجا را کلیک کنید . و یا فرم مربوطه را از اینحا دانلود کنید .

موارد که شامل گارانتی نمی شود :

>مدت زمان گارانتی از تاریخ صدور کارت به مدت یک سال می باشد ( محصولاتی که بدون کارت گارانتی برای گارانتی ارسال شود فاقد گارانتی می باشد لذا جهت جلوگیری از بعضی سوء تفاهم ها در حفظ و نگهداری کارت کوشا باشید )

>خرابی به علت تماس با مایعات،ضربه،عدم استفاده صحیح،نوسانات غیرعادی برق ، تعمیرات غیر مجاز و دستکاری دستگاه ، برچسپ،کارت گارانتی .

>تطابق شماره سریال دستگاه با کارت ضمانت الزامی می باشد .

>جهت گارانتی و ضمانت دستگاه پکیج کامل ( جعبه،آداپتور،و متعلقات مربوطه) الزامی می باشد

>در صورت مفقود شدن کارت امثنی صادر نمی گردد.

>جهت ضمانت کالا کارت ضمانت و کپی فاکتور الزامی می باشد .

>لوازم جانبی دستگاه ها شامل باطری ،آداپتور، ضربه زدن هند ست به زمین شامل گارانتی نمی باشد .

>هزینه نصب راه اندازی بعهده خریدار میباشد .