منو
سبد شما

لیست خطاهای سیمتون

لیست خطاهای سیمتون

همکار گرامی همانطور که مستحضر هستید در خیلی مواقع هنگام تنظیمات یک دستگاه شاید قسمتی از تنظیمات به صورت غیر عمد اشتباهی صورت گیرد که هیچ کس مثتثناء نیست و همه احتمالات وجود دارد که در تنظیمات مرکز تلفنهای سیمتن نیز این احتمال توسط همکاران بوجود بیاد با توجه به تجربیات همکاران این شرکت و تنظیمات متعدد این دستگاهها خطاهایی که توسط همکاران گرامی بوجود آمده اینجا آموزش داده میشود تا در صورت مواجه با آن حتما به قسمتای مربوطه مراجعه  و رفع اشکال نمایند

  1. اگر رینگ بکتن میگیرید (Ringback ton )  حتما در قسمت Out going Call Routing   چک کنید که Ipx Code   را با شعبه دیگری که Peer List  شده یکسان باشد یعنی اگر در شعبه A  5 بود در قسمت IPX Code   حتما   در قسمت IPX CODE  دفتر B    5 باشد به عکس زیر توجه کنید لطفا.

 در صورتی که از دو مرکز تلفن سیمتون استفاده میکنید و از طریق ترانک (Trunk ) به همدیگر در دو نقطه مختلف به همدیگر وصل شده است و اگر از داخلی نقطه A می خواهید از PSTN  نقطه B  استفاده کنید و بعد از شماره گیری از یک بوق که حالت بوق آزاد میباشد و بعد از چند ثانیه بوق اشغالی شنیدید مطمئناً در قسمت های ترانک و Out going Call Route و Incoming Call route درست تنظیم نگردیده و به قسمتهای ذکر شده رفته و دوباره تنظیمات را بررسی نمایید و اگر اشتباهی صورت گرفته اصلاح نمائید .

قسمت اول ترانک مثل شکل زیر :

قسمت دوم  Out Going Call Route :

قسمت سوم  Incoming Call Route :

خطای دادن user  و Password  در زمانی که از بوق PSTN  میخواهید استفاده کنید : با توجه اینکه مرکز تلفنهای سیمتون قابلیت استفاده از Calling Card دارد ممکن است در زمان تنظیمات بصورت پیش فرض این پیغام را بشنوید که user و password  را وارد کنید در قسمت تنظیمات Advance Voice >Resource Shairing >Call Authentication رفته و که در عکس زیر ذر صورتی که فعال باشد نشان داده شده آن را حذف و Disable کنید که در عکس پائینتر نشان داده میشود .

عکس بالا به صورت فعال میباشد در صورتی که غیر فعال نمودید عکس زیر نمونه توضیح داده غیر فعال میباشد .