منو
سبد شما

لیست قیمت اینترنت وایرلس و ADSL

با تشكر از حسن انتخاب و همراهي و همياري صميمانه شما در طَي 14 سال گذشته شركت تيام رأيان كيش همچنان پرتوان و با تاكيد بر أصل مشتري مداري در خدمت شما عزيزان خواهد بود ، این شرکت جهت تقدیر و تشکر از شما همراهان عزیز و گرامی سرویسهای ویژه اي به شرح ذيل راه اندازی نموده است  :
-  25 % حجم رایگان اضافه به ازاي خرید هر گیگ
-  سرویس رایگان شبانه
-  سرویس نیم بهای شبانه
-  جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه و یا با شماره 9710015 تماس حاصل فرمایید .

تخفیف 25 % شامل مراکز 445 و 446 وابرلس و بازار پردیس 1 و 2 و شهر آفتاب دامون - دامون ساحلی
تخبف های شبانه رایگان و نیم بهای شبانه جدول زیر جهت مراکز : 442 -443-444 میباشد
نام سرویسسرعتحجممدت زمانقیمت
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 1 گیگا بایت | 1 ماهه10241,024152,920
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 2 گیگا بایت | 1 ماهه10242,048178,840
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 3 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها10243,0721119,790
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 4 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها10244,0961151,470
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 5 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان10245,1201202,500
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 10 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان102410,2401302,500
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 4 گیگا بایت | 3 ماهه10244,0963184,680
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 6 گیگا بایت | 3 ماهه10246,1443201,960
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 10 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها102410,2403320,650
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 12 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها102412,2883327,690
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 20 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان102420,4803547,500
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 30 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان102430,7203667,500
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 5 گیگا بایت | 6 ماهه10245,1206291,600
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 10 گیگا بایت | 6 ماهه102410,2406363,600
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 15 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها102415,3606465,300
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 25 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها102425,6006588,500
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 40 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان102440,9606935,000
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 60 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان102461,44061,095,000
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 10 گیگا بایت | 12 ماهه102410,24012525,600
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 20 گیگا بایت | 12 ماهه102420,48012669,600
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 45 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها102446,08012930,600
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 55 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها102456,320121,071,400
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 90 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه رایگان102492,160121,710,000
پیشگامان |128 کیلوبیت تا 1 مگابیت | 120 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه رایگان1024122,880122,190,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 1 گیگا بایت | 1 ماهه20481,024179,920
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 2 گیگا بایت | 1 ماهه20482,0481105,840
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 3 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها20483,0721144,540
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 4 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها20484,0961176,220
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 5 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان20485,1201225,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 10 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان204810,2401325,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 4 گیگا بایت | 3 ماهه20484,0963265,680
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 6 گیگا بایت | 3 ماهه20486,1443282,960
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 10 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها204810,2403394,900
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 12 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها204812,2883401,940
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 20 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان204820,4803615,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 30 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان204830,7203735,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 5 گیگا بایت | 6 ماهه20485,1206453,600
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 10 گیگا بایت | 6 ماهه204810,2406525,600
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 15 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها204815,3606613,800
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 25 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها204825,6006737,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 40 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان204840,96061,070,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 60 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان204861,44061,230,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 10 گیگا بایت | 12 ماهه204810,24012849,600
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 20 گیگا بایت | 12 ماهه204820,48012993,600
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 45 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها204846,080121,227,600
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 55 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها204856,320121,368,400
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 90 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه رایگان204892,160121,980,000
پیشگامان |512 کیلوبیت تا دو مگابیت | 120 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه رایگان2048122,880122,460,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 1 گیگا بایت | 1 ماهه40961,0241115,920
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 2 گیگا بایت | 1 ماهه40962,0481141,840
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 3 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها40963,0721177,540
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 4 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها40964,0961209,220
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 5 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان40965,1201255,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 10 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان409610,2401355,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 4 گیگا بایت | 3 ماهه40964,0963373,680
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 6 گیگا بایت | 3 ماهه40966,1443390,960
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 10 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها409610,2403493,900
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 12 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها409612,2883500,940
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 20 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان409620,4803705,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 30 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان409630,7203825,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 5 گیگا بایت | 6 ماهه40965,1206669,600
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 10 گیگا بایت | 6 ماهه409610,2406741,600
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 15 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها409615,3606811,800
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 25 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها409625,6006935,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 40 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان409640,96061,250,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 60 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان409661,44061,410,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 10 گیگا بایت | 12 ماهه409610,240121,281,600
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 20 گیگا بایت | 12 ماهه409620,480121,425,600
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 45 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها409646,080121,623,600
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 55 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها409656,320121,764,400
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 90 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه رایگان409692,160122,340,000
پیشگامان |1 تا 4 مگابیت | 120 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه رایگان4096122,880122,820,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 1 گیگا بایت | 1 ماهه81921,0241169,920
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 2 گیگا بایت | 1 ماهه81922,0481195,840
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 3 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها81923,0721227,040
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 4 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه نیم بها81924,0961258,720
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 5 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان81925,1201300,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 10 گیگا بایت | 1 ماهه | شبانه رایگان819210,2401400,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 4 گیگا بایت | 3 ماهه81924,0963535,680
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 6 گیگا بایت | 3 ماهه81926,1443552,960
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 10 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها819210,2403642,400
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 12 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه نیم بها819212,2883649,440
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 20 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان819220,4803840,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 30 گیگا بایت | 3 ماهه | شبانه رایگان819230,7203960,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 5 گیگا بایت | 6 ماهه81925,1206993,600
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 10 گیگا بایت | 6 ماهه819210,24061,065,600
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 15 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها819215,36061,108,800
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 25 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه نیم بها819225,60061,232,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 40 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان819240,96061,520,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 60 گیگا بایت | 6 ماهه | شبانه رایگان819261,44061,680,000
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 10 گیگا بایت | 12 ماهه819210,240121,929,600
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 20 گیگا بایت | 12 ماهه819220,480122,073,600
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 45 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها819246,080122,217,600
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 55 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه نیم بها819256,320122,358,400
پیشگامان |2 تا 8 مگابیت | 90 گیگا بایت | 12 ماهه | شبانه رایگان8192