منو
سبد شما

کارتهای تلفنی ویپ E1

 کارتهای تلفنی ویپ E1

 کارتهای تلفنی - SANGOMA E1 PRI TELEPHONY CARD

کارت Sangoma - A101 E1 - PRI
عدم موجودی در انبار
کارت ویپ سنگوما Sangoma A101 با ظرفیت یک لینک E1  کارت تلفنی Sangoma A101 ، یک کارت دیجیتال ویپ تک E1 برای استفاده در استریسک ، الستیکس یا MS Lync می باشد.   A101 : بدون Echo Canceller با اینترفیس PCI    ..
تماس بگیرید
کارت Sangoma - A101D E1 - PRI کارت Sangoma - A101D E1 - PRI
عدم موجودی در انبار
کارت ویپ سنگوما Sangoma A101D با ظرفیت یک لینک E1  کارت تلفنی Sangoma A101D ، یک کارت دیجیتال ویپ تک E1 برای استفاده در استریسک ، الستیکس یا MS Lync می باشد.      A101D : با Echo Canceller با اینترفیس PCI &nb..
تماس بگیرید
کارت Sangoma - A101De E1 - PRI کارت Sangoma - A101De E1 - PRI
عدم موجودی در انبار
کارت ویپ سنگوما Sangoma A101De با ظرفیت یک لینک E1  کارت تلفنی Sangoma A101De، یک کارت دیجیتال ویپ تک E1 برای استفاده در استریسک ، الستیکس یا MS Lync می باشد.      A101De: با Echo Canceller با اینترفیس PCI Express ..
تماس بگیرید
کارت Sangoma - A101e E1 - PRI کارت Sangoma - A101e E1 - PRI
عدم موجودی در انبار
کارت ویپ سنگوما Sangoma A101e با ظرفیت یک لینک E1  کارت تلفنی Sangoma A101E، یک کارت دیجیتال ویپ تک E1 برای استفاده در استریسک ، الستیکس یا MS Lync می باشد.PCI   A101E : بدون Echo Canceller با اینترفیس PCI Express     ..
تماس بگیرید
کارت Sangoma - A102D E1 - PRI
عدم موجودی در انبار
کارت ویپ سنگوما Sangoma A102 با ظرفیت دو لینک E1  کارت تلفنی Sangoma A102 - A102E - A102D - A102DE، یک کارت ویپ دیجیتال دو E1 است که قابلیت کار با  استریسک ، الستیکس یا MS Lync را داراست. مدلهای مختلف کارت دو E1 سنگوما عبارتند از :  A102 : بدون Echo Canceller با..
تماس بگیرید
کارت Sangoma - A104 E1 - PRI
عدم موجودی در انبار
کارت ویپ سنگوما Sangoma A104 با ظرفیت چهار لینک E1  کارت تلفنی Sangoma A104 - A104E - A104D - A104DE، یک کارت دیجیتال ویپ با چهار لینک E1 برای استفاده در استریسک ، الستیکس یا MS Lync می باشد. مدلهای مختلف کارت E1 سنگوما عبارتند از :   A104 : بدون ..
تماس بگیرید
کارت Sangoma - A108 E1 - PRI
عدم موجودی در انبار
کارت ویپ سنگوما Sangoma A108 با ظرفیت هشت لینک E1  کارت تلفنی Sangoma A108 - A108E - A108D - A108DE، یک کارت دیجیتال ویپ با هشت لینک E1 برای استفاده در استریسک ، الستیکس یا MS Lync می باشد. مدلهای مختلف این کارت E1 سنگوما عبارتند از :   A108 : بدو..
تماس بگیرید
نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)