منو
سبد شما

سنگوما Sangoma

سنگوما Sangoma

گیتوی های سنگوما - SANGOMA VOIP GATEWAY

 

 

کارتهای تلفنی میباشد که جهت اتصال خطوط شهری PSTN را از طریق پورت FXO به مرکز تلفن سانترال به سیستم الستیکس و MS LYNC ، استریسک میباشد ، که کارتهای FXO,FXS,E1,GSM قابل ارائه میباشد .

کارتهای تلفنی ویپ-VOIP  ذکر شده شما قادر خواهید بود که از خطوط شهری PSTN آنالوگ و یا خطوط E1 در بستر شبکه برای برقراری ارتباط با طیف وسیعی از شبکه های صدا و سیستمهای ویپ میسازد .با این کارتهای ویپ VOIP میتوانید سرور های ویپ به صورت آنالوگ و دیجیتال را راه اندازی کنید و مرکز تلفن سانترال خود را به روز رسانی کنید .

کارتهای ویپ سنگوما یزای راه اندازی مراکز سانترال دفترهای کوچک و پیشرفته را فراهم میکند .

کارت ویپ FXO جهت نصب بر روی سرور مناسب نصب کنید و فکس سرور خود را راه اندازی کنید و همچنین میتوانید با نصب کارت FXS تلفنهای معمولی خود را به سرور ویپ وصل کنید و به تلفن ویپ تبدیل کنید .

با توجه به قابلیت قوی کارتهای سنگوما میتوانید با تنظیمات مورد نظر خود سیستم تلفنی خود را به یک سیستم ایده آل ویپ طراحی و برنامه ریزی کنید.

همچنین با این کارتها میتوانید سیستم سنتی را به سیستم دیجیتال تبدیل کنید .