منو
سبد شما

گیت وی های FXO

گیت وی های FXO

گیت وی های تحت شبکه انالوگ سنگوما - SANGOMA FXO VOIP GATEWAY 

گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0118 گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0118
داغ عدم موجودی در انبار
با استفاده از گیت وی های vega 50 می‌توانيد خطوط شهری PSTN، تلفنهای آنالوگ، خطوط ISDN، تلفنهای ISDN، سانترال و PBX های آنالوگ سنتی را به سیستم تلفنی VoIP متصل نماييد.  دارای 8 پورت FXO       جزییاتگیت وی Vega 50 انتخابی بهینه برای..
تماس بگیرید
گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0119 گیت وی Sangoma FXO Vega 50 - VS0119
عدم موجودی در انبار
ا استفاده از گیت وی های vega 50 می‌توانيد خطوط شهری PSTN، تلفنهای آنالوگ، خطوط ISDN، تلفنهای ISDN، سانترال و PBX های آنالوگ سنتی را به سیستم تلفنی VoIP متصل نماييد.  دارای 4 پورت FXO   جزییاتگیت وی VS0119 انتخابی بهینه برای رنج وسیعی از کا..
تماس بگیرید
گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0113 گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0113
عدم موجودی در انبار
با استفاده از گیت وی های vega 50 می‌توانيد خطوط شهری PSTN، تلفنهای آنالوگ، خطوط ISDN، تلفنهای ISDN، سانترال و PBX های آنالوگ سنتی را به سیستم تلفنی VoIP متصل نماييد.  دارای 8 پورت FXS و 2 پورت FXO     جزییاتگیت وی VS0113 انتخابی بهینه برای..
تماس بگیرید
گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0114 گیت وی Sangoma FXO-FXS Vega 50 - VS0114
عدم موجودی در انبار
با استفاده از گیت وی vega 50 می‌توانيد خطوط شهری PSTN، تلفنهای آنالوگ، خطوط ISDN، تلفنهای ISDN، سانترال و PBX های آنالوگ سنتی را به سیستم تلفنی VoIP متصل نماييد.      VS0114 : دارای 4 پورت FXS و 2 پورت FXO   جزییاتگیت وی VS0114 ا..
تماس بگیرید
گیت وی Sangoma FXS Vega 5000 - 24 port گیت وی Sangoma FXS Vega 5000 - 24 port
عدم موجودی در انبار
گیت وی VS0150 با ظرفیت ۲۴ پورت FXS - برای اتصال تلفن‌های آنالوگ استاندارد - و دو پورت FXO شهری جزییاتگیت وی آنالوگ Vega 5000 مدل VS0150 تا 24 تلفن و دستگاه آنالوگ را به شبکه IP متصل می‌نماید. کلیه امکانات SRES سنگوما جهت راه اندازی Redundancy با روشهای گوناگون در سیستم تلفنی ر..
تماس بگیرید
گیت وی Sangoma FXS Vega 5000 - 50 port گیت وی Sangoma FXS Vega 5000 - 50 port
عدم موجودی در انبار
گیت وی Vega 5000 مدل VS0151 با ظرفیت ۵۰ پورت FXS - برای اتصال تلفن‌های آنالوگ استاندارد - و دو پورت FXO شهری جزییاتگیت وی آنالوگ Vega 5000 تا ۵۰ تلفن و دستگاه آنالوگ را به شبکه IP متصل می‌نماید. کلیه امکانات SRES سنگوما جهت راه اندازی Redundancy با روشهای گوناگون در سیستم تلفن..
تماس بگیرید
نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)