منو
سبد شما

سیمتون Simton

سیمتون Simton

گیتوی های تحت شبکه سیمتون - SIMTON VOIP GATEWAY

گیتوی های تحت شبکه FXO

گیت وی چیست؟

درواقع ویپ گیت وی یا گذرگاه رابط تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به بسته های دیتا هستند تا بتوانند آنها را از طریق شبکه انتقال دهند. گیت وی‌ها به 3 دسته آنالوگ، دیجیتال و GSM تقسیم می‌شوند و گیت وی‌های  FXO و FXS جز دسته آنالوگ ها جای می‌گیرند.

گیت وی شهری

FXOیا Foreign Excgange Office به پورت هایی اطلاق میشود که برای اتصال خطوط تلفن شهری به شبکه ویپ VOIP استفاده میشود ،به بیان دیگر در واقع وارد کننده خطوط PSTN به سیستم تلفنی تحت شبکه هستند .