منو
سبد شما

newrock

محصولات نیوراک Newrock

مرکز تلفن تحت شبکه Newrock OM200-40S-8
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: NewRock
مرکز تلفن تحت شبکه Newrock OM200-40S-8Newrock OM200-40S/8 یک سخت افزار PBX با 40 پورت FXS و 8 پورت FXO می باشد ،درباره ی OM200-40s/8 Hardware PBXOM200-40s/8 به عنوان یک PBX all-in-one برای سازمان هایی که حداکثر 120 کاربر در یک نقطه ویا نقاط مختلف قرار دارند به کار می رود، این محصول دارای..
تماس بگیرید
مرکز تلفن تحت شبکه Newrock OM200-48S-24
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: NewRock
مرکز تلفن تحت شبکه Newrock OM200-48S-24Newrock OM200-48S/24 یک سخت افزار PBX با 48 پورت FXS و 24 پورت FXO می باشد ،درباره ی OM200-48s/24 Hardware PBXOM200-48s/24 به عنوان یک PBX all-in-one برای سازمان هایی که حداکثر 200 کاربر در یک نقطه ویا نقاط مختلف قرار دارند به کار می رود. این محصول ..
تماس بگیرید
مرکز تلفن تحت شبکه OM200-48S-48 نیوراک
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: NewRock
مرکز تلفن تحت شبکه OM200-48S-48 نیوراکNewrock OM200-48s/48 یک سخت افزار PBX با 48 پورت FXS و 48 پورت FXO می باشد . درباره ی OM200-48s/48 Hardware PBXOM200-48s/48 به عنوان یک PBX all-in-one برای سازمان هایی که حداکثر 168 کاربر در یک نقطه ویا نقاط مختلف قرار دارند به کار می رود. این محصول دار..
تماس بگیرید
مرکز تلفن تحت شبکه OM200-80S-16 نیوراک
2 تا 3 روز دیگر
تولیدکننده: NewRock
مرکز تلفن تحت شبکه OM200-80S-16 نیوراکNewrock OM200-80S/16 یک سخت افزار PBX با 80 پورت FXS و 16 پورت FXO می باشد ،درباره ی OM200-80s/16 Hardware PBXOM200-80s/16 به عنوان یک PBX all-in-one برای سازمان هایی که حداکثر 200 کاربر در یک نقطه ویا نقاط مختلف قرار دارند به کار می رود،این محصول دا..
تماس بگیرید
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)