گیتوی های FXO تحت شبکه - SIMTON FXO VOIP GATEWAY

گیت وی چیست؟

درواقع ویپ گیت وی یا گذرگاه رابط تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به بسته های دیتا هستند تا بتوانند آنها را از طریق شبکه انتقال دهند. گیت وی‌ها به 3 دسته آنالوگ، دیجیتال و GSM تقسیم می‌شوند و گیت وی‌های  FXO و FXS جز دسته آنالوگ ها جای می‌گیرند.

گیت وی شهری

FXOیا Foreign Excgange Office به پورت هایی اطلاق میشود که برای اتصال خطوط تلفن شهری به شبکه ویپ VOIP استفاده میشود ،به بیان دیگر در واقع وارد کننده خطوط PSTN به سیستم تلفنی تحت شبکه هستند .


گیت وی Dinstar MTG200 1E1


پشتیبانی از پروتکل های SIP - PRI - SS7  و ...


 MTG1000 Trunking Gateway (1/2/4/8*E1/T1)


 • Protocol interface: standard SIP 1.0/2.0; H.323 V4 protocol; PRI network side/user side; SS7 TUP/ISUP protocol.
 • Voice codec: standard G.711A/U,G.723, G.729AB.iLBC, supporting voice quality guaranteeing technologies such as VAD
  (Voice Activity Detection), CNG (Comfort Noise Generation), JitterBuffer and EC,  reducing time delay and distortion.
 • Hardware interface: two FE0/FE1 interfaces connecting to L3/L2 exchange of IP metro politan area network (MAN), also called business interface ornetwork management interface;
 • several E1/T1 interfaces (support two to eight E1/T1 interfaces).
 • High compatibility: capable of intercommunicating with different manufacturers softswitch system.
 • Carrier-class access equipment: multi-route control,interval control, call forbid, call num berlimit, number replacement.
 • Security guarantee: as an embedded system it is reliable and stable, won't be disturbed by any virus and provides a good certification  mechanism to protect user's interests.
 • Hot standby: double power supplies ensure thesystem runs normally & reliably.
 • Protocol interface: standard SIP 1.0/2.0; H.323 V4 protocol PRI network
  side/user side SS7 TUP/ISUP protocol.
 • Voice codec: standard G.711A/U,G.723,G.729AB.iLBC, supporting VAD, CNG, JitterBuffer and EC
 • Hardware interface: 2 FE0/FE1 interfaces,  E1/T1 interfaces.
 • Carrier-class access equipment: multi-route control, interval control, call
  forbid, call number limition, number replacement.
 • Security guarantee: as an embedded system, it is reliable and stable, won't be
   disturbed by any virus, and provides a good certification mechanism to protect
   user's interests.
 • Hot standby: double power supplies ensure the system runs normally & reliably.